ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 211.1840.431 info@ballivasalos.com

Γερμανικά για Ενήλικες

 

Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα στην Ευρώπη (150 εκατομμύρια ομιλητές) και η δεύτερη διδασκόμενη γλώσσα στην Ευρώπη μετά τα Αγγλικά. Η γνώση της Γερμανικής Γλώσσας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εφόδιο για τους μαθησιακούς ή επαγγελματικούς στόχους των σπουδαστών της γερμανικής.

Στα σχολεία Μπαλλή-Βασάλου κάνουμε την διδασκαλία των Γερμανικών εύκολη μέσα από το πρωτοπόρο μας σύστημα και την μεγάλη αγάπη μας για την πρόοδο κάθε μαθητή. Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας και το μάθημα γίνεται με στόχο να αρχίσεις να  μιλάς και να γράφεις την γλώσσα γρήγορα και με αυτοπεποίθηση. Το υψηλό ποσοστό επιτυχόντων μας στις εξετάσεις Γερμανικών κάθε χρόνο αποτελεί απόδειξη για την ποιότητα των μαθημάτων στα σχολεία μας.

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή 4-8 ατόμων σε ευέλικτο πρόγραμμα για να διευκολύνει την καθημερινότητά σου.

Συνεργαζόμαστε με τa Goethe-Institut Athen και OSD Institut Griechenland  και προετοιμαζόμαστε για τα πτυχία όλων των επιπέδων.

Β1 σε 8-10 μήνες από αρχάριος.

B2 σε 8 μήνες από επίπεδο Β1.

B2 σε 16 μήνες από αρχάριος.

C2 σε 12 μήνες από επίπεδο B2 .

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αρχάριοι Β1

Mέσα σε διάστημα 8-10 μηνών μπορείς να αποκτήσεις επίπεδο γνώσεων Β1 και να δώσεις εξετάσεις για το ανάλογο πτυχίο. Το πτυχίο Β1 αποτελεί βασικό σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Γερμανικών.  Πιστοποιεί ότι ο μαθητής κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Να διατυπώνει απλό και συνεκτικό λόγο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και στόχους, καθώς επίσης να αιτιολογεί και να εξηγεί σύντομα τα σχέδια και τις απόψεις του. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.

Β2

Μέσα σε διάστημα 8 μηνών από επίπεδο Β1 ή 16 μηνών από αρχάριος  γίνεσαι αυτόνομος χρήστης της Γερμανικής Γλώσσας και μπορείς να αποκτήσεις το πτυχίο Β2. Το πτυχίο Β2 αποτελεί έναν υψηλό σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Γερμανικών. Το πτυχίο Β2 πιστοποιεί ότι ο μαθητής  μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη Γερμανική γλώσσα, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.

C1

 Το πτυχίο C1 αποτελεί έναν ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Γερμανικών. Ο μαθητής κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας και αντιλαμβάνεται ακόμη και υπονοούμενες έννοιες. Μπορεί να εκφράζεται με ευχέρεια και αμεσότητα, χωρίς να ψάχνει συχνά εμφανώς για λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές του. Παράγει σαφή, ορθά δομημένο και εκτενή λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.

C2

Μέσα σε διάστημα 12 μηνών από επίπεδο C2 γίνεσαι αυτάρκης χρήστης της Γερμανικής Γλώσσας. Το πτυχίο C2 αποτελεί τον ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Γερμανικών. Ο μαθητής είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ακόμη και τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις σύνθετων θεμάτων. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.