ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 211.1840.431 info@ballivasalos.com

Ρώσικα για Ενήλικες

 Τα Ρώσικα είναι μια γλώσσα που η εκμάθησή της δεν είναι ακόμα τόσο δημοφιλής, ωστόσο η επιλογή της εκμάθησής της μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον σπουδαστή της στην μελλοντική του κοινωνική και επαγγελματική πορεία.

Στα σχολεία Μπαλλή-Βασάλου κάνουμε την διδασκαλία των Ρωσικών εύκολη μέσα από το πρωτοπόρο μας σύστημα και την μεγάλη αγάπη μας για την πρόοδο κάθε μαθητή. Οι καθηγητές μας έχουν ως μητρική γλώσσα τα Ρωσικά και είναι πτυχιούχοι της  Ρωσικής Φιλολογίας και το μάθημα γίνεται με στόχο να αρχίσεις να  μιλάς και να γράφεις την γλώσσα γρήγορα και με αυτοπεποίθηση. Το υψηλό ποσοστό επιτυχόντων μας στις εξετάσεις Ρωσικών κάθε χρόνο αποτελεί απόδειξη για την ποιότητα των μαθημάτων στα σχολεία μας.

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή 4-8 ατόμων σε ευέλικτο πρόγραμμα για να διευκολύνει την καθημερινότητά σου.

Προετοιμαζόμαστε για τα πτυχία του Ινστιτούτου Πούσκιν.

Β1 σε 8-10 μήνες από αρχάριος.

B2 σε 8 μήνες από επίπεδο Β1.

B2 σε 16 μήνες από αρχάριος.

C2 σε 12 μήνες από επίπεδο B2 .

 

 

ΡΩΣΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αρχάριοι Β1

Μέσα σε διάστημα 8-10 μηνών , αποκτάς βασικές γνώσεις λεξιλογίου και γραμματικής της Ρωσικής γλώσσας και μπορείς να δώσεις εξετάσεις για το επίπεδο Β1. Στο επίπεδο γνώσεων Β1 ο μαθητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες απαιτήσεις της επικοινωνίας σε καθημερινές περιστάσεις κοινωνικού, εκπαιδευτικού και εργασιακού χαρακτήρα, για τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών :

Συμμετοχή στην επικοινωνία, γνωριμία με κάποιο άλλο άτομο, να συστήνεται ή να συστήνει ένα άλλο άτομο, χαιρετισμός, αποχαιρετισμός, να απευθύνει το λόγο σε κάποιον, να ευχαριστεί, να ζητάει συγγνώμη, να απαντά στην ευχαριστία και στη συγγνώμη, να συγχαίρει, να ζητάει επανάληψη μιας φράσης, να ξαναρωτάει, να εκφράζει κάποια επιθυμία ·

Να απευθύνει ερώτηση ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, ή την παρουσία ή απουσία προσώπου ή αντικειμένου · την ποσότητα και τις ιδιότητες αντικειμένων, καθώς και σε ποιον ανήκουν · τη δράση, το χώρο, το μέρος, τις αιτίες και τους σκοπούς μιας δράσης ή ενός γεγονότος ·

Να εκφράζει : πρόθεση, επιθυμία, παράκληση, ευχή. Συμβουλή, πρόταση. Πρόσκληση, συμφωνία ή διαφωνία, απόρριψη, άδεια ή απαγόρευση, υπόσχεση, αβεβαιότητα ·

Να εκφράζει τη στάση του : να δίνει την εκτίμησή του για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή γεγονός.

Β2

 Μέσα σε διάστημα 16 μηνών από επίπεδο αρχάριος ή 8 μηνών από επίπεδο Β1 γίνεσαι πολύ καλός χρήστης της Ρωσικής Γλώσσας. Το πτυχίο B2 αποτελεί  βασικό σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ρωσικών. Η απόκτηση πτυχίου αποδεικνύει την ικανότητα του κατόχου να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να κατανοεί και να γράφει με σαφήνεια κείμενα όπως επιστολές, γράμματα, αναφορές, ιστορίες κ.α.

C2

 Μέσα σε διάστημα 12 μηνών από επίπεδο Β2  γίνεσαι αυτάρκης  χρήστης της Ρωσικής γλώσσας.Το πτυχίο C2 αποτελεί τον ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ρωσικών. Ο μαθητής είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ακόμη και τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις σύνθετων θεμάτων.