ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 211.1840.431 info@ballivasalos.com

Business English

 

Τα Αγγλικά αποτελούν την πιο δημοφιλή γλώσσα παγκοσμίως και σε μία κοινωνία πολύγλωσση και πολυπολιτισμική, τα Αγγλικά έχουν γίνει απαραίτητο προσόν για το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα για να επικοινωνείς με ανθρώπους σε όλο το κόσμο αφού περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι μιλάνε Αγγλικά. Το μεγαλύτερο μέρος των ιστοσελίδων στο Internet είναι στα Αγγλικά και όλα οι σημαντικές εκδηλώσεις παγκοσμίως γίνονται στα Αγγλικά. Τα περισσότερα πανεπιστημιακά μαθήματα γίνονται στα αγγλικά και όλες οι επιχειρήσεις παγκοσμίως συνεργάζονται και επιχειρούν πάνω στην κοινή πλατφόρμα της Αγγλικής Γλώσσας.

Επαγγεματική ορολογία στα Αγγλικά

Τα business English μαθήματα είναι ένας νέος τομέας εκμάθησης των Αγγλικών για τους επαγγελματίες  κάθε χώρου που θέλουν να βελτιώσουν την αγγλική τους επικοινωνία σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Ενσωματώνοντας το συγκεκριμένο λεξιλόγιο κάθε επαγγελματικού κλάδου και χρησιμοποιώντας  τις βάσεις της γραμματικής,   ο  κάθε μαθητής εμβαθύνει  στα τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία της γλώσσας: ανάγνωση, ακρόαση, ομιλία και γραφή.

 Οι καθηγητές μας είναι όλοι Αγγλικής φιλολογίας και υπάρχει η δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα με ωράριο προσαρμοσμένο πάνω στο πρόγραμμα κάθε μαθητή. Τα βιβλία  για κάθε επαγγελματικό κλάδο παρέχονται από το σχολείο μας. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μια δοκιμασία κατανόησης της ανάγνωσης, λεξιλογίου και ακουστικών δεξιοτήτων και οδηγεί το μαθητή για να εκφραστεί γραπτώς και προφορικώς.

Ενδεικτικοί επαγγελματικοί κλάδοι που καλύπτονται είναι:

Business English .

Αγγλικά για τον Αγροτικό τομέα.

Αγγλικά για τον τομέα της ομορφιάς.

Πληροφορικής.

Γραμματειακής υποστήριξης.

Οικονομικά – Χρηματοοικονομικά.

Τουριστικά -ξενοδοχειακά.

Τραπεζικού κλάδου.

Ναυτιλιακά.

Ιατρικά.

Σωμάτων ασφαλείας – αστυνομικοί, πυροσβέστες.

Νοσηλευτικής.

Μηχανικών.

Τέχνης και Σχεδιασμού.

Διοίκησης.