Αγγλικά για παιδιά και εφήβους

 

 Τα Αγγλικά αποτελούν την πιο δημοφιλή γλώσσα παγκοσμίως και  σε μία κοινωνία πολύγλωσση και πολυπολιτισμική, τα Αγγλικά  έχουν γίνει απαραίτητο προσόν για το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα για να επικοινωνείς με ανθρώπους σε όλο τ0 κόσμο αφού περόπυ 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι μιλάνε Αγγλικά. Το μεγαλύτερο μέρος των ιστοσελίδων στο Internet είναι στα Αγγλικά και όλα οι σημαντικές εκδηλώσεις παγκοσμίως γίνονται στα Αγγλικά. Τα περισσότερα πανεπιστημιακά μαθήματα γίνονται στα αγγλικά και όλες οι επιχειρήσεις παγκοσμίως συνεργάζονται και επιχειρούν πάνω στην κοινή πλατφόρμα της Αγγλικής Γλώσσας.

Αγγλικά στην παιδική ηλικία

 Η παιδική ηλικία είναι η ιδανικότερη για να ξεκινήσει ένας μαθητής την εκμάθηση των Αγγλικών γιατί στα πρώτα χρόνια της ζωής τους τα παιδιά διαθέτουν μία φυσική ευφυΐα για τη γλώσσα και παράλληλα μία έμφυτη ικανότητα να παράγουν σύνθετους γλωσσικούς συνδυασμούς μέσα από τον πειραματισμό και το παιχνίδι. Στα σχολεία μας,  ο στόχος μας είναι τα παιδιά που αρχίζουν να μαθαίνουν Αγγλικά σε μικρή ηλικία να δημιουργήσουν θετικούς συσχετισμούς με τη μάθηση και τις γλώσσες ώστε να συνεχίσουν να έχουν κίνητρο μεγαλώνοντας.

Αγγλικά στα σχολεία μας Μπαλλή – Βασάλου

 Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί να βρισκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας, σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους πορείας, προσφέροντάς τους απλόχερα το αίσθημα της ασφάλειας μέσα σε ένα ανοικτό και δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον. Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας , το σύστημα , την οργάνωση μας , το σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον των σχολείων μας,  ο Γονέας είναι σίγουρος ότι το παιδί του αποκτάει τις γνώσεις που χρειάζεται και όλη αυτή η προσπάθειά του οδηγεί στην απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων και διεθνώς αναγνωρισμένων πτυχίων που αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Για 45 έτη, τα σχολεία Μπαλλή-Βασάλου έχουν 100% επιτυχία σε όλα τα πτυχία!

ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΜΠΑΛΛΗ-ΒΑΣΑΛΟΥ:

  Χρήση των πιο κατάλληλων και σύγχρονων βιβλίων σε συνδυασμό με διαδραστικούς πίνακες, multimedia,   e-books και υπολογιστές.

Σωστά σχεδιασμένα προγράμματα σπουδών με έμφαση στη γραμματική, στον γραπτό και προφορικό λόγο ώστε να καλύπτουν όλες τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών μας.

Ταξινόμηση της ύλης για την συστηματική εμπέδωσή της με συνεχείς επαναλήψεις.

Αυστηρά καθορισμένος αριθμός μαθητών ανά τάξη ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη γλωσσική επικοινωνία των μαθητών.

Συνεχής παρακολούθηση της προόδου καθενός  μαθητή από τους καθηγητές και τη διεύθυνση σπουδών.

Συνεχής και προσωπική επικοινωνία με τους γονείς για θέματα προόδου, επίδοσης και απουσιών. Συχνή αναφορά των καθηγητών μας για τη σωστή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.

Μηνιαία ενημέρωση γονέων της προόδου των μαθητών.

Βιωματική μάθηση.

Βιωματική μάθηση

 Τα παιδιά ξεκινούν από νηπιακή ηλικία , με τραγούδι και παιχνίδι, να έχουν επαφή με τα Αγγλικά με σκοπό να την αγαπήσουν και να ξεκινήσουν με ενδιαφέρον την εκμάθησή της.  Μέσα στις ειδικά διαμορφωμένες μας τάξεις ένα παιδί θα κάνει τους πρώτους του φίλους,  θα κοινωνικοποιηθέι και θα αρχίσει να μιλάει και να γράφει στα Αγγλικα. Στα επόμενα σχολικά χρόνια, μέσα από τη σχολική μας τάξη , δημιουργούμε τις προϋποθέσεις τα παιδιά να μιλούν και να γράφουν τα Αγγλικά με αυτοπεποίθηση.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΠΑΛΛΗ-ΒΑΣΑΛΟΥ:

Διαδραστικός πίνακας , Τα βιβλία ζωντανεύουν στην οθόνη μας.

Game Based Learning, Μαθαίνουμε παίζοντας.

Project Based Learning, Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα σε εργασίες.

Ηλεκτρονική εφημερίδα, Γινόμαστε reporter μιλώντας τη νέα μας γλώσσα.

S. R. S. System , Επανάληψη μέσα από παιχνίδι γνώσεων.

Θεατρικές παραστάσεις, Σκηνοθετούμε και παίζουμε μιλώντας τη νέα μας γλώσσα.

Πρώτοι στα πτυχία….πρώτοι και στην φροντίδα των παιδιών

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

YOUNG LEARNERS

 Τα YLE είναι πτυχία για παιδιά ηλικίας από 7 -12 ετών. Διατίθενται σε τρία επίπεδα και πιστοποιούν την ικανότητα ενός παιδιού να μιλάει και να γράφει Αγγλικά σε αξιόλογο επίπεδο.
Starters για επίπεδο pre – A1
Movers για επίπεδο A1
Flyers για επίπεδο A2

Η ΕΞΕΤΑΣΗ YLE
Η εξέταση είναι σύντομη και περιλαμβάνει

 • Κατανόηση κειμένων – Reading and Writing,
 • Ακουστικό – Listening,
 • Προφορικό – Speaking.
KEY English Test

 Το KET είναι το πτυχίο που πιστοποιεί την βασική ικανότητα των μαθητών στον γραπτό και τον προφορικό λόγο και είναι η εξέταση που μπορούν να δώσουν οι μαθητές της D Class. Η εξέταση περιλαμβάνει:

 • Kατανόηση κειμένου – Reading
 • Έκθεση – Writing
 • Ακουστικό – Listening
 • Προφορικό – Speaking
B1 Preliminary English Test

 Tο πιστοποιητικό B1 PET δείχνει ότι ένας σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει και να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα Αγγλικά με ευκολία στην καθημερινή γραπτή και προφορική επικοινωνία του.

Η εξέταση περιλαμβάνει:

 • Kατανόηση κειμένου – Reading
 • Έκθεση – Writing
 • Ακουστικό – Listening
 • Προφορικό – Speaking

 Στα σχολεία μας Β1 Preliminary είναι η εξέταση που μπορούν να δώσουν οι μαθητές της E Class και με το πτυχίο του ο σπουδαστής αποκτάει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

B2 Lower FCE -ECCE

 Το Lower B2 αποτελεί το πρώτο βασικό σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Αγγλικών. Είναι το πιο δημοφιλές πτυχίο που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η απόκτηση πτυχίου αποδεικνύει την ικανότητα του κατόχου να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να κατανοεί και να γράφει με σαφήνεια κείμενα όπως επιστολές, γράμματα, αναφορές, ιστορίες κ.α.

Η εξέταση περιλαμβάνει:

 • Kατανόηση κειμένου – Reading
 • Έκθεση – Writing
 • Ακουστικό – Listening
 • Προφορικό – Speaking

Τα σχολεία μας είναι ιδρυτικό μέλος του Hellenic English Council HEC, αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Cambridge, Πιστοποιημένο Κέντρο προετοιμασίας πανεπιστημίου Michigan, ESB Europalso, MSU & LRN. Το πρωροποριακό μας σύστημα μαζί με την πολύχρονη εμπειρία μας εγγυώνται την 100% επιτυχία των μαθητών μας σε όποιο πτυχίο επιλέξουν.

 

 

C2 Proficiency CPE -ECPE

To C2 Proficiency είναι το ανώτερο πιστοποιητικό γνώσεων της Αγγλικής Γλώσσας και αναγνωρίζεται διεθνώς από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες. Το πτυχίο αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια για την κοινωνική και επαγγελματική ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Η εξέταση περιλαμβάνει:

 • Kατανόηση κειμένου – Reading
 • Έκθεση – Writing
 • Ακουστικό – Listening
 • Προφορικό – Speaking

Το σχολείο μας είναι ιδρυτικό μέλος του Hellenic English Council HEC, αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Cambridge, Πιστοποιημένο Κέντρο προετοιμασίας πανεπιστημίου Michigan, ESB Europalso, MSU & LRN. Το πρωτοποριακό μας σύστημα μαζί με την πολύχρονη εμπειρία μας εγγυώνται την 100% επιτυχία των μαθητών μας σε όποιο πτυχίο επιλέξουν.

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

Επιτυχής εγγραφή, ευχαριστούμε!