Γερμανικά για παιδιά και εφήβους

Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα στην Ευρώπη (150 εκατομμύρια ομιλητές) και η δεύτερη διδασκόμενη γλώσσα στην Ευρώπη μετά τα Αγγλικά. Η γνώση της Γερμανικής Γλώσσας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εφόδιο για τους μαθησιακούς ή επαγγελματικούς στόχους των σπουδαστών της γερμανικής.

Στα σχολεία Μπαλλή-Βασάλου κάνουμε την διδασκαλία των Γερμανικών εύκολη μέσα από το πρωτοπόρο μας σύστημα και την μεγάλη αγάπη μας για την πρόοδο κάθε μαθητή.

Στα σχολεία Μπαλλή-Βασάλου προτείνουμε το παιδί να ξεκινήσει την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας όταν φοιτά στη Δ ή Ε Δημοτικού , ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του με την απόκτηση πτυχίου πριν το Λύκειο. Τα τμήματα γερμανικών είναι αυστηρά καθορισμένα για την ομοιογένεια τους, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων για όποιον σπουδαστή το επιθυμεί.  Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας και το μάθημα γίνεται με στόχο ο μαθητής να αρχίσει να  μιλάει και να γράφει την γλώσσα γρήγορα και με αυτοπεποίθηση. Το υψηλό ποσοστό επιτυχόντων μας στις εξετάσεις Γερμανικών κάθε χρόνο αποτελεί απόδειξη για την ποιότητα των μαθημάτων στα σχολεία μας.

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΠΑΛΛΗ-ΒΑΣΑΛΟΥ:

✓ Διαδραστικός πίνακας , Τα βιβλία ζωντανεύουν στην οθόνη μας.

 Game Based Learning, Μαθαίνουμε παίζοντας.

 Project Based Learning, Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα σε εργασίες.

 Ηλεκτρονική εφημερίδα, Γινόμαστε reporter μιλώντας τη νέα μας γλώσσα.

 S. R. S. System , Επανάληψη μέσα από παιχνίδι γνώσεων.

 Θεατρικές παραστάσεις, Σκηνοθετούμε και παίζουμε μιλώντας τη νέα μας γλώσσα.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Α1

 Το πτυχίο A1 πιστοποιεί ότι ο μαθητής κατανοεί και μπορεί να χρησιμοποιεί οικίες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες τον βοηθούν να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες του. Να παρουσιάζει τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα και να κάνει απλές προσωπικές ερωτήσεις –να ρωτάει για παράδειγμα, που μένει ο συνομιλητής του, τι ανθρώπους γνωρίζει ή τι πράγματα έχει – και να είναι σε θέση να απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.

Α2

 Το πτυχίο A2 πιστοποιεί ότι ο μαθητής κατανοεί προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες του (π.χ. πληροφορίες για τον εαυτό του και την οικογένειά του, για αγορές, την εργασία, το άμεσο περιβάλλον). Έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλές καθημερινές περιστάσεις, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα. Μιλάει με απλό τρόπο για την καταγωγή και την εκπαίδευσή του, το περιβάλλον του και ό,τι έχει σχέση με τις άμεσες ανάγκες του. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.

B1

 Tο πιστοποιητικό B1 PET δείχνει ότι ένας σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει και να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα Αγγλικά με ευκολία στην καθημερινή γραπτή και προφορική επικοινωνία του.

Η εξέταση περιλαμβάνει:

  • Kατανόηση κειμένου – Reading
  • Έκθεση – Writing
  • Ακουστικό – Listening
  • Προφορικό – Speaking

 Στα σχολεία μας Β1 Preliminary είναι η εξέταση που μπορούν να δώσουν οι μαθητές της E Class και με το πτυχίο του ο σπουδαστής αποκτάει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

B2

 Το πτυχίο Β2 αποτελεί έναν υψηλό σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Γερμανικών. Ο μαθητής είναι ένας αυτόνομος χρήστης της Γερμανικής γλώσσας. Το πτυχίο Β2 πιστοποιεί ότι ο μαθητής  μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη Γερμανική γλώσσα, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.

C1

 Το πτυχίο C1 αποτελεί έναν ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Γερμανικών. Ο μαθητής κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας και αντιλαμβάνεται ακόμη και υπονοούμενες έννοιες. Μπορεί να εκφράζεται με ευχέρεια και αμεσότητα, χωρίς να ψάχνει συχνά εμφανώς για λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές του. Παράγει σαφή, ορθά δομημένο και εκτενή λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.

C2

Το πτυχίο C2 αποτελεί τον ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Γερμανικών. Ο μαθητής είναι ένας αυτάρκης  χρήστης της Γερμανικής γλώσσας. Είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ακόμη και τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις σύνθετων θεμάτων. Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση κειμένου, έκθεση, ακουστικό και προφορικό.