ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 211.1840.431 info@ballivasalos.com

Ισπανικά για παιδιά και εφήβους

 Η Ισπανική Γλώσσα είναι από τις ευρύτερα ομιλούμενες γλώσσες, ομιλείται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Θεωρείται η δεύτερη πιθανώς σημαντική γλώσσα μετά την αγγλική σε ότι αφορά τον δυτικό κόσμο, χάρη στην αυξανόμενη χρήση της στις ΗΠΑ, της σχετικής επιβολής της στην εκπαίδευση, της αυξανόμενης οικονομίας του ισπανόφωνου κόσμου καθώς και της επιρροής της στη μουσική βιομηχανία και την παγκόσμια λογοτεχνία.

Στα σχολεία Μπαλλή-Βασάλου προτείνουμε το παιδί να ξεκινήσει την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας όταν φοιτά στη Δ ή Ε Δημοτικού , ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του με την απόκτηση πτυχίου πριν το Λύκειο. Στα σχολεία μας , τα Ισπανικά διδάσκονται εδώ και 45 χρόνια μέσα από δοκιμασμένες και συνεχώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους με εγγυημένη 100% επιτυχία. Το παιδί δεν μαθαίνει μόνο να επικοινωνεί καλά στα Ισπανικά γραπτώς και προφορικώς αλλά έρχεται σε επαφή και με τη Ισπανική κουλτούρα και πολιτισμό μέσα από την βιωματική μέθοδο διδασκαλίας μας.

Προετοιμαζόμαστε για τα πτυχία DELE του Instituto Cervantes με 100% επιτυχία.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΠΑΛΛΗ-ΒΑΣΑΛΟΥ:

✓ Διαδραστικός πίνακας , Τα βιβλία ζωντανεύουν στην οθόνη μας.

 Game Based Learning, Μαθαίνουμε παίζοντας.

 Project Based Learning, Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα σε εργασίες.

 Ηλεκτρονική εφημερίδα, Γινόμαστε reporter μιλώντας τη νέα μας γλώσσα.

 S. R. S. System , Επανάληψη μέσα από παιχνίδι γνώσεων.

 Θεατρικές παραστάσεις, Σκηνοθετούμε και παίζουμε μιλώντας τη νέα μας γλώσσα.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Α1

 Το πτυχίο DELE A1 πιστοποιεί ότι ο μαθητής κατανοεί και μπορεί να χρησιμοποιεί οικίες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες τον βοηθούν να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες του. Να παρουσιάζει τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα και να κάνει απλές προσωπικές ερωτήσεις –να ρωτάει για παράδειγμα, που μένει ο συνομιλητής του, τι ανθρώπους γνωρίζει ή τι πράγματα έχει – και να είναι σε θέση να απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις.

Α2

 Το πτυχίο DELE A2 πιστοποιεί ότι ο μαθητής κατανοεί προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες του (π.χ. πληροφορίες για τον εαυτό του και την οικογένειά του, για αγορές, την εργασία, το άμεσο περιβάλλον). Έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλές καθημερινές περιστάσεις, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα. Μιλάει με απλό τρόπο για την καταγωγή και την εκπαίδευσή του, το περιβάλλον του και ό,τι έχει σχέση με τις άμεσες ανάγκες του.

B1

Το πτυχίο DELE Β1 αποτελεί βασικό σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ισπανικών.  Πιστοποιεί ότι ο μαθητής κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Να διατυπώνει απλό και συνεκτικό λόγο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και στόχους, καθώς επίσης να αιτιολογεί και να εξηγεί σύντομα τα σχέδια και τις απόψεις του.

B2

 Το πτυχίο DELE B2 αποτελεί έναν υψηλό σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ισπανικών. Ο μαθητής είναι ένας αυτόνομος χρήστης της Ισπανικής γλώσσας. Το πτυχίο DELE Β2 πιστοποιεί ότι ο μαθητής  μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική την Ισπανική γλώσσα, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

Τα περισσότερα Ισπανικά πανεπιστήμια ζητάνε πτυχίο DELE B2 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.

C1

Το πτυχίο DELE C1 αποτελεί έναν ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ισπανικών. Ο μαθητής κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας και αντιλαμβάνεται ακόμη και υπονοούμενες έννοιες. Μπορεί να εκφράζεται με ευχέρεια και αμεσότητα, χωρίς να ψάχνει συχνά εμφανώς για λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές του. Παράγει σαφή, ορθά δομημένο και εκτενή λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία.

C2

Το πτυχίο DELE C2 αποτελεί τον ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ισπανικών. Ο μαθητής είναι ένας αυτάρκης  χρήστης της Ισπανικής γλώσσας. Είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ακόμη και τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις σύνθετων θεμάτων.