Ρώσικα για παιδιά και εφήβους

Τα Ρώσικα είναι μια γλώσσα που η εκμάθησή της δεν είναι ακόμα τόσο δημοφιλής, ωστόσο η επιλογή της εκμάθησής της μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον σπουδαστή της στην μελλοντική του κοινωνική και επαγγελματική πορεία.

Στα σχολεία Μπαλλή-Βασάλου προτείνουμε το παιδί να ξεκινήσει την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας όταν φοιτά στη Δ ή Ε Δημοτικού , ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του με την απόκτηση πτυχίου πριν το Λύκειο. Στα σχολεία μας , τα Ρώσικα διδάσκονται από δοκιμασμένες και συνεχώς εξελισσόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους με εγγυημένη 100% επιτυχία. Το παιδί δεν μαθαίνει μόνο να επικοινωνεί καλά στα Ρώσικα γραπτώς και προφορικώς αλλά έρχεται σε επαφή και με τη Ρωσική κουλτούρα και πολιτισμό μέσα από την βιωματική μέθοδο διδασκαλίας μας.

Προετοιμαζόμαστε για τα πτυχία του Ινστιτούτου Πούσκιν.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΠΑΛΛΗ-ΒΑΣΑΛΟΥ:

 Διαδραστικός πίνακας , Τα βιβλία ζωντανεύουν στην οθόνη μας.

 Game Based Learning, Μαθαίνουμε παίζοντας.

✓ Project Based Learning, Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα σε εργασίες.

 Ηλεκτρονική εφημερίδα, Γινόμαστε reporter μιλώντας τη νέα μας γλώσσα.

 S. R. S. System , Επανάληψη μέσα από παιχνίδι γνώσεων.

 Θεατρικές παραστάσεις, Σκηνοθετούμε και παίζουμε μιλώντας τη νέα μας γλώσσα.

ΡΩΣΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

Α1

 Το πτυχίο A1 πιστοποιεί ότι ο μαθητής κατανοεί και μπορεί να χρησιμοποιεί οικίες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες τον βοηθούν να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες του. Να παρουσιάζει τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα και να κάνει απλές προσωπικές ερωτήσεις –να ρωτάει για παράδειγμα, που μένει ο συνομιλητής του, τι ανθρώπους γνωρίζει ή τι πράγματα έχει – και να είναι σε θέση να απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις.

Α2

Το πτυχίο A2 πιστοποιεί ότι ο μαθητής έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιεί την ρωσική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη Είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.

B1

 Στο επίπεδο γνώσεων Β1 ο μαθητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες απαιτήσεις της επικοινωνίας σε καθημερινές περιστάσεις κοινωνικού, εκπαιδευτικού και εργασιακού χαρακτήρα, για τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών :

Συμμετοχή στην επικοινωνία, γνωριμία με κάποιο άλλο άτομο, να συστήνεται ή να συστήνει ένα άλλο άτομο, χαιρετισμός, αποχαιρετισμός, να απευθύνει το λόγο σε κάποιον, να ευχαριστεί, να ζητάει συγγνώμη, να απαντά στην ευχαριστία και στη συγγνώμη, να συγχαίρει, να ζητάει επανάληψη μιας φράσης, να ξαναρωτάει, να εκφράζει κάποια επιθυμία ·

Να απευθύνει ερώτηση ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, ή την παρουσία ή απουσία προσώπου ή αντικειμένου · την ποσότητα και τις ιδιότητες αντικειμένων, καθώς και σε ποιον ανήκουν · τη δράση, το χώρο, το μέρος, τις αιτίες και τους σκοπούς μιας δράσης ή ενός γεγονότος ·

Να εκφράζει : πρόθεση, επιθυμία, παράκληση, ευχή. Συμβουλή, πρόταση. Πρόσκληση, συμφωνία ή διαφωνία, απόρριψη, άδεια ή απαγόρευση, υπόσχεση, αβεβαιότητα ·

Να εκφράζει τη στάση του : να δίνει την εκτίμησή του για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή γεγονός.

B2

 Το πτυχίο B2 αποτελεί  βασικό σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ρωσικών. Η απόκτηση πτυχίου αποδεικνύει την ικανότητα του κατόχου να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να κατανοεί και να γράφει με σαφήνεια κείμενα όπως επιστολές, γράμματα, αναφορές, ιστορίες κ.α.

 

C1

Το πτυχίο C1 αποτελεί έναν ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ρωσικών. Ο μαθητής κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας και αντιλαμβάνεται ακόμη και υπονοούμενες έννοιες. Μπορεί να εκφράζεται με ευχέρεια και αμεσότητα, χωρίς να ψάχνει συχνά εμφανώς για λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές του. Παράγει σαφή, ορθά δομημένο και εκτενή λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία.

C2

Το πτυχίο C2 αποτελεί τον ανώτερο σταθμό στην πορεία της εκμάθησης των Ρωσικών. Ο μαθητής είναι ένας αυτάρκης  χρήστης της Ρωσικής γλώσσας. Είναι σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα οτιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ακόμη και τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις σύνθετων θεμάτων.